fbpx

Awelone.cz

stránky v rekonstrukci 🐶

Vánoční instagram akce 2022

🐾 Vyfoť pejska a vyhraj poukaz na další nákup! 🐾

Doba konání akce:

10.11.2022 – 1.1.2023

Jak se zapojit?

1. Vyfoťte nebo natočte vašeho pejska s naším produktem.
2. Sdílejte vaši fotku/video na Instagramu ve formě příspěvku nebo reels.
3. Označte náš účet @awelone_cz a přidejte hashtag #awelone do popisku.

Co můžete vyhrát? 

Jeden vybraný účastník získá poukaz na nákup v našem eshopu v hodnotě 300 Kč.

Vyhlášení výherce: 

Vyhlášení výherce proběhne nejpozději 10.1.2023 na Instagramovém účtu @awelone_cz prostřednictvím příběhu. Výherce budeme také  kontaktovat v soukromé zprávě na Instagramu.  

Pravidla pro účast: 

Zúčastnit se mohou všechny veřejné instagramové účty.

Nezáleží na tom, kdy jste produkt zakoupili, pouze váš příspěvek/reels musí být zveřejněn během termínu konání akce.

Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj Instagramový účet. V případě zániku Instagramového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Instagram je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita profilového účtu či zrušení profilového účtu atp. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či profil odporuje pravidlům Instagramu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Facebook, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Novém Šaldorfě dne 8.11.2022

Přejít nahoru